zarobki koszty

Czy zastanawialiście się kiedyś, za ile przeciętnie żyją Polacy?

W II kwartale 2020 roku, według danych GUS potwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, średnie wynagrodzenie wyniosło 5025 złotych brutto.

Jednak dominanta, czyli najczęściej występująca pensja w Polsce jest o wiele mniejsza, albowiem wynosi jedynie 2509 złotych brutto (ok. 1819 zł netto) i nie różni się dużo od minimalnej krajowej -> 2600 złotych brutto (ok. 1869 zł netto).

Wynika z tego, że średnia zarobków w Polsce wcale dobrze nie oddaje realiów zarobków przeciętnego Kowalskiego. A co, jeśli chodzi o koszty życia?

Minimum egzystencji, zwane również minimum biologicznym, to wskaźnik wyznaczający niski, wręcz alarmowy poziom zaspokajania potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Ile zostaje Polakowi niemającemu rodziny na dzienne wydatki po opłaceniu biologicznego przetrwania?

W przypadku średniej krajowej byłoby to 97 zł dziennie, w przypadku najczęściej występującej pensji byłoby to 38 zł dziennie. A dla pensji minimalnej byłoby to około 43 zł dziennie.

Nie jest to szczególnie dużo, jeśli chodzi o koszty życia w mieście. Jednak pojawia się pytanie, dlaczego minimalna krajowa jest większa od najczęściej wypłacanej pensji?

Dzieje się tak, ponieważ dane nie dotyczą tego samego okresu – minimalna krajowa jest aktualna. Dominanta dopasuje się do niej pod koniec roku.

Iwo Wrzesiński, 3 października 2020