Wolność Rozwój

📚”Wolność. Rozwój. Demokracja.” to zbiór esejów profesora Leszka Balcerowicza, które powstawały od późnych lat 80tych aż do roku 2016. Eseje te omawiają głównie tematy na pograniczu gospodarki i polityki, takie jak Plan Balcerowicza czy głośną kilka lat temu reformę Otwartych Funduszy Emerytalnych.

📈💵Dzięki lekturze tego zbioru dowiecie się dlaczego niektóre państwa rozwijają się wolniej,🇻🇪 a inne szybciej🇰🇷 i co jest kluczem do rozwoju gospodarczego kraju. Ponadto zagłębicie się w niektóre części gospodarki, takie jak kryzysy czy systemy emerytalne.👴

👍💲Polecamy Wam tę lekturę z kilku powodów.
1️⃣Po pierwsze, poznacie lepiej najnowszą historię Polski.🇵🇱
2️⃣Po drugie, poznacie punkt widzenia osoby, która zmieniła polską gospodarkę z centralnie planowanej na wolnorynkową.👀
3️⃣Po trzecie, książka ta jest naszym zdaniem ciekawą lekturą dla osób zainteresowanych ekonomią, które niekoniecznie muszą operować dużą wiedzą w tej dziedzinie.🧠 Profesor wyznaczył sobie takie samo zadanie jak my – chce rozpowszechniać dobrą ekonomiczną wiedzę, w prosty sposób.