wiedza ekonomiczna nbp

Czy kiedykolwiek myśleliście, jak Wasza wiedza ekonomiczna ma się w porównaniu do pozostałych Polaków? A może obawialiście się, że wiecie za mało? Z pomocą przychodzi raport Narodowego Banku Polskiego pt. „Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków“.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 2001 osób, które odzwierciedlają charakterystykę naszego kraju – ze względu na wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania. Stan wiedzy zbadano na podstawie pytań mikro- i makroekonomicznych.

Głównym wnioskiem z badania jest to, że samoocena wiedzy Polaków jest raczej niska, choć rośnie na przestrzeni lat. 44% ankietowanych stwierdziło, że wie mało, a jedynie 8% uznało, że ich wiedza jest znacząca. Reszta uważa się za „średniaków”.

Przeciętny obywatel jest w stanie odpowiedzieć na 24 z 41 zadanych pytać i uważa, że choć wiedza ekonomiczna jest potrzebna w codziennym życiu, to nie jest ona interesująca ani łatwa do zrozumienia. Stwierdzono, że na stan wiedzy ekonomicznej wpływ ma wiele czynników, m.in. wiek, włączenie w system finansowy i wykształcenie.

Najniższy indeks wiedzy odnotowano z zakresu strefy i waluty euro. Oprócz tego słabo wypadł temat funkcjonowania instytucji finansowych i podatków oraz systemów podatkowych. Nie jest to chyba zaskoczeniem (ale spodziewaliśmy się, że nieciekawie będzie z wiedzą o inflacji).

Cieszy nas to, że rok do roku rośnie odsetek społeczeństwa, któremu zależy na wiedzy o ekonomii i gospodarce – dobrze to dla nas wszystkich wróży. Cieszy nas też to, że możemy przyczynić się do poprawy sytuacji. Macie znajomego, któremu nie poszłoby w teście NBP? Koniecznie dajcie mu znać o naszej stronie i sprawcie, by wiedział więcej!

Maciej Litewski, 30 marca 2021