budżet ue

Jak pewnie już wiecie, Polska wraz z Węgrami zawetowała nowy unijny budżet siedmioletni wraz z wartym 750 mld euro funduszem na odbudowę gospodarki po pandemii. Powodem weta jest kwestionowanie przez UE praworządności w wyżej wymienionych krajach i chęć powiązania budżetu z praworządnością.

Co na to Unia? Komisarz ds. budżetu Johannes Hahn ujawnił, że trwają rozmowy nad alternatywą, czyli zbudowaniem Funduszu Odbudowy przez 25 zamiast 27 państw członkowskich.

Hahn podkreśla, że konieczność wykluczenia Polski i Węgier z powodu weta nie spowoduje nawet znacznych opóźnień w jego przyjęciu i rozpoczęciu dystrybucji środków. Nie jest wiadomo, czy budżet zostanie zmniejszony o środki pierwotnie przeznaczone dla Polski i Węgier, czy owe pieniądze zostaną podzielone pomiędzy pozostałe 25 krajów.

Negocjacje budżetowe będą kontynuowane 10 grudnia. Według liderów UE, budżet na lata 2021-2027 musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy wartym 1.8 bln euro oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności. Państwa członkowskie podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu.

Nicolas Rauber, 5 grudnia 2020