ujemne oprocentowanie

Polski bank po raz pierwszy wprowadził ujemne oprocentowanie depozytów! Mowa tutaj o Pekao, drugim co do wielkości banku w Polsce. O co chodzi? Z czym to się wiąże?

W drugiej połowie grudnia bank Pekao zdecydował się na ustalenie oprocentowania dużych depozytów klientów korporacyjnych nawet na -0.8%. Oznacza to, że tacy klienci, z przynajmniej milionem złotych w depozycie, nie będą już zarabiać na odłożonych pieniądzach. Będą musieli do nich dopłacić. Zmiana nie dotknie jednak pozostałych klientów. Banki na ogół unikają obciążania ujemnym oprocentowaniem klientów detalicznych.

Ujemne oprocentowanie depozytów bankowych pojawiło się po raz pierwszy w Unii Europejskiej w 2004 roku, kiedy Europejski Bank Centralny po raz pierwszy obniżył swoją podstawową stopę procentową poniżej zera. Narodowy Bank Polski nie odważył się nigdy na tak wielką obniżkę stóp. Rekordowo, w maju tego roku, osiągnęły one poziom 0.1%. Bank centralny próbował wtedy pobudzić gospodarkę, wpływając na koszt spłacania odsetek od pożyczek.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że w czasie pandemii wypłacamy rekordowe sumy. Wraz ze wzrostem drugiej fali koronawirusa w październiku Polacy wybrali o prawie 8 miliardów złotych więcej niż we wrześniu. Czy globalna sytuacja zmieni bankowość? Co myślicie?

Maciej Litewski, 27 grudnia 2020