trylioner

10 trylionów dolarów (10 do potęgi 18) – tyle może być warta planetoida Psyche. Znajduje się ona w pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Jest ona zbudowana z metali, przede wszystkim z żelaza, którym prawdopodobnie pokryta jest jej powierzchnia, a także z niklu.

NASA planuje dokładniejsze zbadanie tej planetoidy w najbliższych latach. W 2022 ma wystartować rakieta, która rozpocznie kilkuletnią podróż w jej kierunku.

Niestety kwota 10 trylionów dolarów jest obecnie raczej żartem naukowców, aniżeli szansą na rozkręcenie niezwykle bogatej kosmicznej kopalni. Dlaczego? Planetoida ta jest warta 10 tysięcy razy więcej niż roczny obrót światowej gospodarki. Poza tym w dzisiejszych czasach nie mamy żadnych technicznych możliwości, żeby wydobywać surowce w kosmosie. Nawet gdybyśmy mieli, to światowe ceny tych metali bardzo by zmalały, ponieważ podaż wielokrotnie przewyższyłaby popyt (pamiętajmy też, że popyt i podaż na surowce są nieelastyczne).

W przyszłości, naturalnie, może się to zmienić. Zasoby niektórych surowców na Ziemi mogą się skończyć w ciągu kilkudziesięciu lat i ich wydobycie w kosmosie może stać się opłacalne. Mimo tego dużą barierą tego rynku będą koszty wejścia i wysokie ryzyko.

Maciej Saja, 18 listopada 2020