system emerytalny

Przez wieki zarówno w Polsce, jak i w całej Europie obowiązywała „umowa społeczna”, w której młodsi zawsze opiekowali się starszymi, często niedołężnymi rodzicami. Wraz z rewolucją przemysłową umowa społeczna przekształciła się w konkretne artykuły prawne i oficjalnie funkcjonujące systemy.

Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach:

1️⃣ filar – pracujący składają się na emerytury dla starszego pokolenia (charakter repartycyjny). Nie oszczędzamy zatem na jesień swojego życia, a wspomagamy obecnych emerytów i rencistów. Co miesiąc Twój pracodawca odprowadza dla Ciebie składkę emerytalną do ZUS. Składasz się na nią Ty i Twój pracodawca po połowie. Filar ten zarządzany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jest obowiązkowy.
2️⃣ filar – to Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE). Wpływa na niego część składek z pierwszego filara. Otwarte Fundusze Emerytalne inwestują składki w papiery wartościowe i aktywa. Drugi filar może więc przynieść duże zyski lub niestety straty – tak jak to bywa z giełdą. Na dzień dzisiejszy OFE jest w trakcie likwidacji, a zastąpić go mają PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
3️⃣ filar – reszta dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę. Wlicza się do niego IKE (Indywidualne Konta Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego), PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz inne rozwiązania. Możemy skorzystać z możliwości oszczędzania w trzecim filarze, jednak nie musimy. Do tego filara możemy też wliczyć swoje osobiste oszczędności – w końcu są one dobrowolne.

W Polsce wiek emerytalny od 1 października 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnieciu tego wieku można zdecydować się na kontynuację pracy, bądź przejście na emeryturę. W ostatnim czasie m.in. z uwagi na niski wiek emerytalny czy niż demograficzny, utrzymujący się od dłuższego czasu, emerytury będą coraz niższe. Obecny prezydent planuje wprowadzenie tzw. emerytury stażowej, w której wiek emerytowanego zależeć ma od stażu jego pracy. Pomysł przewiduje, że jeżeli przed osiągnięciem docelowego wieku emerytalnego będziemy mieli już wypracowaną określoną liczbę lat, to będziemy mogli skończyć pracować wcześniej. Na chwilę obecną, jednak, prezydent mówi, iż konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań a emerytura stażowa musi poczekać.

Czy system emerytalny przetrwa w obecnej formie? Bardzo często słyszymy o problemach finansowych ZUS-u. Nasze życia się wydłużają, lecz niestety wraz ze wzrostem liczby emerytów, spada liczba osób pracujących. Ponadto, coraz powszechniejsze jest twierdzenie, że efektywniejsze niż system emerytalny jest osobiste oszczędzanie. Co Wy o tym sądzicie?