Średnia płaca

➡️💵Każdy z nas wiele razy już słyszał, że przeciętny Polak zarabia tyle lub tyle. Z najnowszych informacji opublikowanych na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło w grudniu 2019 roku 5604 zł brutto. W porównaniu do danych z zeszłego roku odnotowano wzrost średniej płacy o 6,2%.📈 Jednak czy to oznacza, że sytuacja finansowa większości Polaków się poprawiła?🤔 Nie do końca. Kto tak naprawdę może pochwalić się pensją wyższą od 5,5 tysiąca?💰

➡️👷Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.👶 W Polsce zajmuje się tym Główny Urząd Statystyczny (GUS).🔎 Od 1999 roku, w wartość średniego wynagrodzenia jest podawana w ujęciu brutto, wraz z podatkiem dochodowym PIT i składkami na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.🤒 Tak więc możemy zauważyć, że średnie wynagrodzenie nie jest dobrym sposobem na stwierdzenie, jaką ilością pieniędzy dysponuje przeciętny Polak – wspomniane wcześniej 5604 zł brutto to jedynie 4 039 zł „na rękę.”🧐

➡️🤓Innym wskaźnikiem wartości przeciętnych zarobków jest mediana. Jest to wartość środkowa – jeśli byśmy ustawili wszystkie wynagrodzenia Polaków w kolejności od najmniejszego do największego, to wartość w środku tego uporządkowanego szeregu byłaby medianą. Tak więc połowa polskiego społeczeństwa zarabia mniej niż wartość mediany, a połowa – więcej.📊 Często mediana oraz średnie wynagrodzenie, wyliczane za pomocą średniej arytmetycznej, znacząco się od siebie różnią. GUS co dwa lata publikuje wartość mediany wynagrodzenia brutto zarobków. W październiku 2018 wyniosła ona 4095 zł. Dla porównania średnia płaca wynosiła wtedy 4921 zł. Jak widzimy, ponad połowa Polaków (66%) zarabia mniej, niż wynosi wartość przeciętnego wynagrodzenia.💸 Powyżej 10 tysięcy, czyli więcej niż miesięczne wynagrodzenie równe dwukrotnej średniej, zarabia jedynie około 6% ogółu zatrudnionych.💰

➡️3️⃣Dominanta lub moda wynagrodzenia informuje nas o wartości najczęściej występującego wynagrodzenia. Często jest ona znacznie niższa od średniego wynagrodzenia.⬇️ Po burzy medialnej w 2016 dotyczącej alarmująco niskiej dominanty, GUS przestał publikować wartość najczęściej wypłacanej w Polsce pensji. W 2016, kiedy średnie wynagrodzenie wynosiło 4 347 zł, dominanta wyniosła ponad dwa razy mniej – jedynie 2 074 zł.📉 W stosunku do danych z roku 2014, w 2016 przeciętny Polak zarabiał mniej, bo 4 108 zł, jednak moda wyniosła 2 469 zł – prawie o 400 zł więcej niż w 2014 roku. W teorii sytuacja finansowa Polaków poprawiła się między 2014 a 2016 rokiem. Wzrosła jednak liczba osób zarabiających tylko trochę więcej niż wynosi minimalna pensja.🤔🧐