alkohol

Kupno alkoholu na odległość? No cóż, na pewno nie w Polsce. Obecnie, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej bez zezwolenia na sprzedaż alkoholu na odległość. Zakaz ten szczególnie dał się poznać podczas obecnie panującej pandemii koronawirusa. Odczuli go głównie przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piw regionalnych i rzemieślniczych, którzy przez zamknięcie restauracji oraz pubów stracili możliwość na dystrybucję swoich produktów. Kanał sprzedaży internetowe jdla ich działalności jest w Polsce zamknięty.

Wszystko wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych (poruszyli ten temat na początku maja) jest po prostu przestarzała, a rząd nie chce nad nią popracować. Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju tłumaczą, że zwiększenie dostępności alkoholu zwiększyłoby również jego spożycie.

Niestety, efekty działań podejmowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie są zbytnio zauważalne, gdyż spożycie alkoholu w Polsce cały czas rośnie. Czy zakaz ten rzeczywiście coś daje?

Warto zaznaczyć, że wszystkie kraje UE, które posiadały takie zakazy zniosły je na czas pandemii koronawirusa. A Wy, co uważacie o zakazie internetowej dystrybucji alkoholu?

Simon Fongang, 25 maja 2020