rpp

Widzieliście już artykuł o banku centralnym? Wiedza o tej instytucji będzie bardzo potrzebna, by zrozumieć czym jest Rada Polityki Pieniężnejorgan decyzyjny Narodowego Banku Polskiego.

Jeżeli słyszymy, że bank centralny podjął jakąś kluczową decyzję, na przykład obniżył wysokość stóp procentowych, to tak naprawdę decyzja została podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej. Głównym zadaniem RPP jest realizacja polityki pieniężnej państwa, którą sam ustala. By wykonać tę politykę jak najlepiej, RPP podejmuje decyzje w kluczowych sprawach takich jak:

  1. Działanie na rzecz utrzymania inflacji w „bezpiecznych ryzach”, tj. jak najbliżej 2.5% rocznie, z możliwym odchyleniem o 1% w każdą stronę (cel inflacyjny).
  2. Ustalanie wysokości stóp procentowych.
  3. Ustalanie stopy rezerwy obowiązkowej banków.
  4. Ustalanie zasad operacji otwartego rynku.
  5. Określanie górnych granic zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych.
  6. Coroczne ustalanie założenia polityki pieniężnej i przełożenie jej do wiadomości Sejmowi.
  7. Złożenie Sejmowi sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej (co rok budżetowy).
  8. Uchwalanie, zatwierdzanie i przyjmowanie planów finansowych, sprawozdań, zasad i ocen związanych z Narodowym Bankiem Polskim.

W skrócie, możemy stwierdzić, że RPP ma za zadanie robić wszystko, by bank centralny funkcjonował poprawnie, a gospodarka była zdrowa i rosnąca. Należy tu podkreślić ogromną wagę niezależności RPP – ma ona się skupiać tylko i wyłącznie na swoich działaniach i ich dobrej realizacji, bez ingerencji stron trzecich.

A kto zasiada w Radzie Polityki Pieniężnej? Informacja o tym została zawarta w Konstytucji. Zgodnie z ustawą zasadniczą w jej skład wchodzi Prezes Narodowego Banku Centralnego (w latach 2016 – 2022 Adam Glapiński) oraz 9 członków, po trzech wybieranych przez kolejno Sejm, Senat i Prezydenta. Kadencja członków Rady (w tym Prezesa) trwa 6 lat.  Wyjątek jest taki, że Prezes może zostać wybrany ponownie, a członkowie Rady zasiadają w organie tylko raz.

Często mówi się, że w RPP są gołębie i jastrzębie, ale co to właściwie znaczy – przecież nie ma tam zwierząt? Gołębiami nazywa się członków, którzy preferują ekspansywną politykę pieniężną – postulują zazwyczaj za niskimi stopami procentowymi. Ich przeciwieństwem są jastrzębie – członkowie Rady popierający restrykcyjną politykę pieniężną, której celem jest zmniejszenie podaży pieniądza.

Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej o banku centralnym i jego organie, odsyłamy do sprawdzonego źródła, czyli Konstytucji.