idea bank

Kilka dni temu Idea Bank został przejęty przez Pekao. Według Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Idea Bank był zagrożony upadłością, a wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec banku było konieczne w interesie publicznym, by zapewnić stabilność sektora finansowego i ograniczyć zaangażowanie funduszy publicznych.

Tylko Bank Pekao zdecydował się na przejęcie banku Leszka Czarneckiego, chociaż BFG zainteresował procesem przymusowej restrukturyzacji sześć największych polskich banków. Sytuacja banku była napięta od dłuższego czasu. Ze sprawozdania finansowego Idei wynika, że współczynnik wypłacalności banku na koniec III kwartału ubiegłego roku wynosił jedynie 2,5% – minimalny wymóg to 10,5%. Koszt restrukturyzacji nie był duży i ponieśli go głównie akcjonariusze oraz obligatariusze, a częściowo BFG, który udzieli maksymalnie 220 mln zł dotacji Pekao i gwarancji pokrycia strat kredytowych.

Nie wszyscy zgadzają się jednak z decyzją o przejęciu Idea Banku przez Pekao. W związku z tą decyzją z Pekao odeszło dwóch wiceprezesów, którzy mieli „odmienną wizję rozwoju banku”, a właściciel Idei Leszek Czarnecki zapowiedział złożenie odwołania od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jego zdaniem „nacjonalizacja Idea Banku SA” jest „jawnym pogwałceniem prawa” i zemstą za ujawnienie w 2018 roku korupcyjnej propozycji na najwyższym szczeblu władzy. Według Czarneckiego sytuacja kapitałowa banku zdecydowanie się poprawiała, proces podnoszenia kapitału miał zostać zakończony do końca lutego.

Co oznacza przymusowa restrukturyzacja Idea Banku dla klientów? Wszystkie depozyty, podobnie jak kredyty, zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego. Klienci Idea w związku z restrukturyzacją nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, nie zmienią się również ich numery rachunków bankowych. Także korzystanie z kart płatniczych będzie przebiegało zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Emilia Monkiewicz, 6 stycznia 2021