prosumpcja

Prosumpcja pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów: production (ang. produkcja) oraz consumption (ang. konsumpcja). Termin ten oznacza zaangażowanie konsumentów, aż po zaniknięcie różnic między tymi dwoma procesami. Można ją również określić jako chęć posiadania produktu dostosowanego do naszych indywidualnych potrzeb. Prosumenta od zwykłego konsumenta różni chęć w tworzeniu nowych produktów czy usług oferowanych przez producentów. Pierwsi wykazują się zwiększoną aktywnością w tym zakresie.

Nauki ekonomiczne definiują prosumpcję, jako podjęte przez konsumenta czynności kreujące wartość, w wyniku których zostaje wytworzony produkt, który ostatecznie zostaje przez niego skonsumowany, a czynności te stają się doświadczeniami konsumenta z produktem. Prosument jest tutaj zaś uczestnikiem procesu prosumpcji, czyli użytkownikiem/konsumentem wytwarzającym produkt w celu jego skonsumowania we własnym zakresie, inaczej mówiąc produktu wytworzonego na własny użytek.

Możemy znaleźć wiele celów prosumpcji. Jest ona bowiem złożonym zjawiskiem. Należy zauważyć, że możemy wyróżnić cele inne dla producentów, a inne dla konsumentów, jako że obie strony czerpią z jej efektów.
Najważniejsze cele dla producentów:
🔵Zwiększenie ilości sprzedanych produktów,
🔵Wzrost pozytywnych odczuć z przedsiębiorstwem,
🔵Wzrost społecznej odpowiedzialności,
🔵Zawiązanie relacji z konsumentem,

Najważniejsze cele dla konsumentów:
🟠Pomoc w stworzeniu produktu spełniającego oczekiwania,
🟠Otrzymywanie benefitów za współpracę,
🟠Poprawa samooceny, spełnienie potrzeby bycia dostrzeżonym,
🟠Wzrost świadomości marki wśród społeczeństwa.

Prosumenci mogą oddziaływać na przedsiębiorstwa na wiele sposobów. Są oni konsumentami, którzy cechują się brakiem bierności w stosunku do proponowanej oferty marek. Zdają sobie sprawę z posiadania silnej pozycji na rynku, co daje im możliwość oczekiwania spełnienia ich indywidualnych potrzeb. Prosumenta poznamy po kilku charakterystycznych działaniach – produkuje on na własny użytek, wystawia opinie producentom, lub samym produktom, bierze udział w konkursach czy innego rodzaju akcjach, poprzez na przykład pokazywanie swoich pomysłów i próbuje wpływać na producentów i ich oferty.

W dzisiejszych czasach pojęcie prosumpcji najczęściej odnosi się do sfery energii odnawialnej. Instalacje fotowoltaiczne na dachach domów czy firm są tego najlepszym przykładem, a wpływ tej praktyki może stać się znaczącym odciążeniem w sektorze energetycznym państwa.

Filip Lewandowski, 23 maja 2020