Powstanie kryzysu

➡️📉Kryzysy finansowe jak wiadomo zachodzą w przypadku występowania gwałtownych zmian na rynku finansowym.💥 Sytuacja ta związana jest z negatywnymi czynnikami, takimi jak niedostateczna płynność finansowa systemu bankowego,🏦 a także innych instytucji finansowych, które na dalszą metę mogą stać się niewypłacalne. W efekcie tego następuje spadek produkcji, sprzedaży, zatrudnienia i wysokości płac.💵 Wszystko to przyczynia się do pogłębienia się państwa w stanie recesji gospodarczej. Aby lepiej zrozumieć następstwo czynników skutkujących znaczącym osłabieniem gospodarki warto przeanalizować schemat powstawania takiego kryzysu.📄

➡️💵Należy zacząć od roli pieniądza w środowisku rynkowym. Jest on nieodłącznym elementem w systemie finansowym każdej gospodarki rynkowej, służącym jako środek wymiany w różnego rodzaju transakcjach.💱 Jego wpływ jest znacznie bardziej widoczny w sytuacji osłabienia gospodarki, gdy staje się on pierwszorzędnym narzędziem banków stymulujących rynek.

➡️📦Lecz co się dzieje gdy taki pieniądz szanujemy i oszczędzamy? Z racji tego, że pieniądz może zostać odzwierciedlony w postaci dóbr i zasobów, następuje odsunięcie konsumpcji tych zasobów, których to wystarczająca ilość zapewnia pomyślne ukończenia nowo rozpoczętych projektów inwestycyjnych.✔️ Jest to istotny czynnik w prawidłowym funkcjonowaniu rynku i jego koordynacji.

➡️🆘W sytuacji osłabienia gospodarki bank centralny reaguje na spowolnienie gospodarcze wpompowując pieniądze w system bankowy i sztucznie obniżając stopy procentowe. Poprzez zastrzyk świeżej gotówki,💉 bank zaburza tą naturalną wolnorynkową koordynację.

➡️🤗W takiej sytuacji pojawia się pozytywna tendencja do inwestycji:
🟢Przedsiębiorcy widzą szansę na rozpoczęcie biznesu i z chęcią zaciągają tanie pożyczki. W mylnym założeniu, iż opłacalne są długoterminowe inwestycje rozpoczynają je z nadzieją na ich wypłacalność i zyskowność.
🟢Konsumenci widząc, że stopy procentowe są niskie stwierdzają, że nie opłaca się oszczędzać i są skłonni wydać pieniądze od razu. Wykonują inwestycje krótkoterminowe.

➡️⛓Następuje tutaj rozbieżność, niedopasowanie czasowe w popycie obu stron.

🟢Oprócz wzmożonych inwestycji i istniejących już biznesów, powstaje dużo nowych firm, które wcześniej nie były w stanie finansować swojej działalności. W bieżącej sytuacji niskich stóp procentowych przedsiębiorstwa te mogą sobie na to pozwolić.✔️

➡️❓Więc co jest złego w tym kryzysie skoro widać same pozytywy? Ludzie mają pracę, firmy się rozwijają i gospodarka ma się świetnie i idzie do przodu.

➡️😥Niestety nic nie jest idealne, i także ten schemat ma swoje negatywy. Ilość zasobów w gospodarce jest ograniczona i jest ona wyznacznikiem rozwojowym.
Sytuacja gdy przedsiębiorca i konsument walczą ⚔ o te same zasoby jest nie do utrzymania. Skutkuje to nagłym zmniejszeniem się ilości dóbr, przez co cena ich szybuje wysoko w górę.📈 W konsekwencji inwestycje okazują się o wiele droższe niż przewidywano wcześniej, co skutkuje ich zatrzymaniem lub porzuceniem. Efektem tego jest zmarnowana praca, kapitał i zasoby.🗑

➡️💡Można więc powiedzieć, że zagrożenie kryzysem rozpoczyna się w momencie ‘sztucznego boomu’ pompowanego podażą nowego pieniądza 💵 bez pokrycia w rzeczywistych dobrach oraz niskimi stopami procentowymi. Przy braku uprzednich oszczędności wiele inwestycji nie może zostać ukończonych, nie będą one wystarczająco zyskowne i nie będzie na nich popytu. 🛑

➡️🏦Co w takiej sytuacji robią banki? Instytucje finansowe widząc podnoszące się ceny zacieśniają swoją politykę i podnoszą stopy procentowe.🔒 Jak zareaguje na to społeczeństwo?
🟢Przedsiębiorcy wraz ze swoimi firmami, które powstały dzięki takiemu kredytowi i opierały swój biznes na zwiększonej konsumpcji, stoją pod znakiem zapytania i znajdują się na granicy bankructwa, niewypłacalne upadają.🏚
🟢Konsument widząc taką sytuację, zaczyna oszczędzać pieniądze. Raty pożyczek idą znacząco w górę, co w konsekwencji daje mniejsze wydatki na konsumpcję przez kredytobiorców.💸
🟢Firmy, które uprzednio rozpoczęły długoterminowe inwestycje, ponoszą straty. Zwalniają zatem pracowników, co w dalszej mierze prowadzi do wzrostu bezrobocia i dalszego zmniejszenia się konsumpcji.

➡️🌀Można zauważyć, że taki cykl przyjmuje postać samonapędzającej się spirali: spada sprzedaż -> spada produkcja -> spada zatrudnienie -> spadają zarobki -> (…).

➡️🍳I taką mamy właśnie receptę na kryzys…