inflacja top 2021

!Inflacja w Polsce najwyższa w Unii Europejskiej!

Europejska inflacja wciąż wzrasta. Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, HICP (koszyk +/- 700 towarów i usług, który odzwierciedla przeciętne wydatki gospodarstwa domowego ze strefy euro) Unii Europejskiej w marcu wyniósł 1.7%. To wzrost o 0.4 punkta procentowego w stosunku do danych z wcześniejszego miesiąca.

W czołówce rankingu znajdują się: Luksemburg (2.5%), Rumunia (2.5%) i Węgry (3.9%). Prowadzi zaś Polska, w której wskaźnik inflacji wyniósł 4.4%. Jest to najwyższy poziom od grudnia 2011, kiedy inflacja wyniosła 4.6%. Według Dr. Sławomira Dudka, wzrost inflacji bazowej w Polsce jest cztery razy szybszy niż w UE i dwa razy szybszy niż w regionie. Nie wróży to dobrze.

Najniższym wskaźnikiem może pochwalić się Grecja i wynosi on -2%. Mamy więc tam do czynienia z deflacją, która pamiętajmy, nie zawsze jest dobra. Niektórzy twierdzą, że jest ona nawet gorsza od inflacji.

Jak myślicie? Jakie działania mogłyby zostać podjęte przez rząd w celu zmniejszenia wzrostu inflacji?

Nicolas Rauber, 27 kwietnia 2021