polska firma usa

Czy rzeczywiście Polska została zarejestrowana jako firma?

W lutym bieżącego roku pewien obywatel zwrócił uwagę na ciekawą pozycję widniejącą w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities Exchange Commission „SEC”). Znajduje się tam podmiot o nazwie „POLAND REPUBLIC OF”, a jego logo jest tożsame z godłem Polski.

Swoje wątpliwości, poparte art. 1 Konstytucji „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”, zaniepokojony obywatel przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Podkreślił, że opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację (firmę).

Adam Bodnar skargę przekazał ministrowi spraw zagranicznych Jackowi Czaputowiczowi z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Tą ciekawą sytuacją zainteresował się również portal „DEMAGOG” i zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Finansów. Jaką odpowiedź otrzymujemy od resortu? Pod numerem, pod którym zarejestrowany jest podmiot POLAND REPUBLIC OF, znajduje się dokumentacja złożona przez MF do SEC, która jak informuje resort, jest bezpośrednio związana z możliwością emisji obligacji skarbowych na rynku amerykańskim. Ministerstwo Finansów w swojej odpowiedzi podkreśla, że emisje skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym służą finansowaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

A więc sprawa wyjaśniona! Polska rzeczywiście wpisana jest w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, ale celem tego jest emisja obligacji skarbowych na rynku amerykańskim. Warto również dodać, że Polska w rejestrze widnieje od 2002 roku.

Simon Fongang, 14 sierpnia 2020