polska bezgotowkowa

Sytuacja epidemiczna niewątpliwie wpłynęła na wiele sektorów polskiej gospodarki. Jedną z trwalszych zmian popandemicznych może okazać się zmiana zwyczajów płatniczych Polaków.

Co sprawia, że Polacy coraz częściej sięgają po płatność bezgotówkową? Oprócz tego, że ludzie nie chcą nosić przy sobie gotówki, gdy mogą płacić kartą lub telefonem, które mają przy sobie zawsze, obecnie jest to także jeden ze sposobów zapobiegania pandemii. Dlatego coraz więcej posiadaczy kart płaci nimi, a nie gotówką, ograniczając dotykanie różnych powierzchni. Wszystkiemu sprzyja także malejący odsetek osób, które nie mają kont bankowych.

Parę lat temu problemem klientów był brak wystarczającej liczby terminali płatniczych w sklepach spożywczych, na bazarach czy w miejscach usług. Ludzie, wchodząc do tych miejsc, nie mieli pewności czy będą mogli zapłacić kartą. Receptą na sukces okazał się brak kosztów.

W 2017 została powołana Polska Fundacja Bezgotówkowa, która prowadzi program oferujący darmowe terminale dla podmiotów dotychczas nieprzyjmujących płatności bezgotówkowej. Pakiet pokrywa koszty związane z otrzymaniem terminala i obsługą płatności bezgotówkowych przez rok. Od rozpoczęcia funkcjonowania Fundacji, liczba terminali w Polsce wzrosła dwukrotnie – ponad 250 tysięcy przedsiębiorstw akceptuje już płatności bezgotówkowe.

Nie jest wykluczone, że wszystkie te zmiany nastąpiłyby w ciągu najbliższych kilku lat, jednak pandemia znacznie przyczyniła się do przyspieszenia rozwoju tego rynku. Zmieniło się nastawienie wielu przedsiębiorstw, a konsumenci są wręcz zachęcani przez placówki do płatności bezdotykowych. Nowoczesne metody płatności są wygodne, dają dostęp do nowych usług i przede wszystkim są bezpieczne – o ile stosujemy się do zaleceń naszych dostawców.

Mimo, że gotówka wciąż używana częściej, to udział płatności bezgotówkowych systematycznie rośnie. Dzieje się to zarówno wśród ludzi młodych, jak i osób starszych, którzy do tej pory preferowali płacenie gotówką. Proces ten w kolejnych latach będzie się pogłębiał, zmniejszając znaczenie gotówki.

Czy Polska będzie dążyć do bycia absolutnie bezgotówkowym krajem, podążając śladami Szwecji, czy może jednak pozostaniemy dalej przy tradycyjnej płatności? Czy możliwe jest w ogóle usunięcie gotówki z obiegu?

Nell Ryan, 27 lutego 2021