podatkowy remont

W ubiegły piątek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmianę polskiego systemu podatkowego. Wspomniał o tym podczas przemówienia dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

„Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Nowego Polskiego Ładu, w ramach którego chcemy przebudować system finansów publicznych i system podatkowy, zainwestować w edukację, w Polskę cyfrową i w system ochrony zdrowia.”

Po raz kolejny premier powiedział o zmianach podatkowych podczas wywiadu dla PAP w niedzielę 28 lutego. Stwierdził on, że KPO i PNŁ (Polski Nowy Ład) są ze sobą komplementarne, choć różnią się skalą przedsięwzięcia. Premier zapewnił, że dwoma kluczowymi filarami PNŁ są niższe i bardziej sprawiedliwe podatki oraz większa dostępność i lepsza jakość ochrony zdrowia, czyli sfery bardzo istotne w czasach walki z koronawirusem.

Na razie nie wiadomo, jakich podatków będzie dotyczyła reforma. Według doniesień „Rzeczpospolitej” dowiemy się o tym niebawem. Czy rzeczywiście będą one niższe i bardziej sprawiedliwe? Przez ostatnie lata widzimy raczej odwrotny trend, kiedy to obciąża się Polaków, co prawda nie najwyższymi, ale kolejnymi daninami/podatkami/opłatami. Zmiana w systemie podatkowym jest szczególnie potrzebna, jeżeli popatrzymy na niego przez pryzmat konkurencyjności – w rankingu Tax Foundation zajmujemy obecnie 34. z 36 miejsc grona państw OECD.

Nicolas Rauber, 2 marca 2021