poczta polska akcje

Znacie to uczucie, kiedy mieliście jedno zadanie, nie udało się Wam i inni się na Was zawiedli? Tak w tym momencie musi się czuć Poczta Polska.

“Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż powziął informację o utraceniu odcinka zbiorowego akcji, inkorporującego wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki należące do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza Spółki, o numerach A 00000000001 – A 00077414000.” Taki wpis pojawił się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co oznacza?

Poczcie zdarzy się czasami zgubić naszą przesyłkę. Ta sprawa nie jest jednak taka błaha jak utracenie paczki. W sejfie prezesa zarządu Poczty Polskiej zdeponowano odcinek zbiorowy akcji, czyli potwierdzenie prawa własności Skarbu Państwa do wszystkich akcji Poczty. Nagle, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, akcje zniknęły. 100% fizycznego potwierdzenia własności spółki wciąż nie zostało odnalezione. Skoro nie ma potwierdzenia wartości, to możecie się zastanawiać, czy Poczta Polska w takim razie straciła całe swoje notowanie? Czy jest bezwartościowa?

O sprawie wiadomo od lipca 2018 roku. Na szczęście zgubiony odcinek to akcje imienne. Ratuje to przed sytuacją, w której nie byłoby fizycznego dowodu na to, iż państwo (Skarb Państwa) posiada 100% akcji w tej jednoosobowej spółce. Pozostał bowiem wpis w księdze akcyjnej.

Maciej Litewski, 26 lipca 2020