nowy lad

Premier Mateusz Morawicki zapowiedział, że w maju zostanie opublikowany projekt Nowego Ładu. Proponowany przez partię rządzącą „Polski Ład” ma być szeroko zakrojonym programem zmian społeczno-gospodarczych, a jego plan obejmuje m.in. zmiany w prawie podatkowym, prawie pracy, regulacjach odnoszących się do inwestycji publicznych, państwowym sektorze medycznym, kulturze czy ochronie środowiska.

Mimo że nie są to jeszcze oficjalnie potwierdzone informacje, liczne spekulacje mówią o trzech dużych zmianach, które wpłyną na byt przedsiębiorców i pracowników. Należy pamiętać jednak, że Nowy Ład ma być przedsięwzięciem kompleksowym i składa się na niego znacznie więcej zmian, chociażby inwestycje w służbę zdrowia i budownictwo mieszkaniowe, o które zabiega Lewica.

1️⃣ Zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Obecnie w Polsce mamy do czynienia de facto z trzema progami podatkowymi. Dwa wynikają bezpośrednio z ustawy o PIT, trzeci to danina solidarnościowa. Kwota wolna od podatku to obecnie 8 tysięcy złotych rocznie. Jest ona jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Jeżeli nasze zarobki nie przekroczą tej kwoty, nie mamy obowiązku zapłaty od nich podatku. Nowa reforma miałaby podwyższyć wspomniany próg aż do 30 tysięcy złotych, ale wiadomo już raczej, że tak się nie stanie – możemy mówić co najwyżej o 10-15 tysiącach.

Pierwszy próg podatkowy dotyczy osób, których dochód nie przekracza 85 528 zł rocznie. Zapłacą one podatek w wysokości 17%. Wszystkie dochody powyżej tej kwoty wpadają do drugiego progu podatkowego i są opodatkowane w wysokości 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł. „Trzeci próg podatkowy” to trzydzieści dwa procent od nadwyżki + danina solidarnościowa, czyli dodatkowe 4% od nadwyżki powyżej miliona złotych. Nowy Ład może oznaczać, że stawka daniny solidarnościowej wzrośnie z 4 do 8 proc., a próg dochodowy, od którego płaci się tę daninę, mógłby zostać obniżony z 1 mln zł do 250 tys. zł rocznie.

2️⃣ Podniesienie drugiego progu podatkowego. Drugą zmianą, którą pociąga za sobą Nowy Ład, jest możliwe podwyższenie drugiego progu podatkowego. Dotyczyłby on osób, które zarabiają przynajmniej 120 tysięcy rocznie. Zmiana nie wydaje się dziwna – progi ustalono w 2009 roku i od tej pory prawie w ogóle nie zostały one zmienione.

3️⃣ Podwyższenie składek zdrowotnych i zwiększenie obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ostatni element, o którym chcemy wspomnieć to składka zdrowotna proporcjonalna do dochodu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Rząd proponuje również zmniejszenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT albo nawet zupełną likwidację tego odliczenia.

A co Wy sądzicie o tych zmianach? Czy są to dobre propozycje, które skutecznie polepszą życie Polaków, czy są to raczej populistyczne zagrywki?

Iwo Wrzesiński, 4 maja 2021