mckinsey

Często się mówi, że istnieje Polska A i Polska B. Niektóre regiony w naszym kraju są lepiej rozwinięte od innych, co udowodnił także najnowszy raport firmy McKinsey. Koncentrował się on na zbadaniu rynków pracy i gospodarek w ponad tysiącu regionów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Według tego raportu zatrudnienie i bogactwo koncentruje się w największych metropoliach. Paryż i Londyn trafiły do kategorii “megamiast”. Warszawa, wraz z 43 innymi miastami została “superhubem”. Takie ośrodki silnie przyciągają ludność z innych regionów – aż 7 osób na 1000 mieszkańców notują duży wzrost gospodarczy wynoszący 3% PKB w skali roku.

Inną kategorią wyróżnioną w raporcie są “stabilne gospodarki”. W tej kategorii mieszczą się między innymi “gospodaki oparte o usługi” – do tej kategorii zaliczono osiem innych polskich regionów i miast – m. in. Trójmiasto lub Wrocław. Ośrodki z tej kategorii cechują się również dużą imigracją i dużym wzrostem gospodarczym (odpowiednio 5 osób na 1000 mieszkańców i ponad 2% w skali roku).

Mianem “stabilnej gospodarki” i “centrum produkcji wysokich technologii” określono również okolice Wrocławia. Region ten ma nieco lepsze wskaźniki gospodarcze niż wcześniejsza kategoria.

Z drugiej strony w większości polskich regionów liczba mieszkańców się zmniejsza. Znajdują się tam między innymi ośrodki przemysłowe, jak Częstochowa, gdzie mimo dużego wzrostu PKB maleje liczba ludności.

Depopuluje się też polska wieś, określona w raporcie jako “regiony rolnicze” (Polska wschodnia), a także “wyludniające się obszary o wysokim przeciętnym poziomie wykształcenia”. Spada tam zazwyczaj liczba ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do jej ogółu.

Autorzy raportu wskazują, że wyludniające się regiony mogą stracić jeszcze więcej ludności ze względu na automatyzację. Z kolei najwięcej nowych stanowisk powstanie w największych metropoliach. Dlatego regiony tracące mieszkańców muszą skupić się na przyciągnięciu nowych inwestycji, które stworzą nowe miejsca pracy.

Maciej Saja, 18 czerwca 2020