offshore

Rząd i biznes łączą siły na rzecz rozwoju offshore’u w Polsce

1 lipca został podpisany „List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Podpisali go przedstawiciele rządu oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej. Z czym się wiąże i jakie wynikną z tego korzyści dla polskiej gospodarki i klimatu?

List został podpisany, aby rząd i branża morskiej energetyki wiatrowej połączyli swoje siły, aby wspomóc rozwój i budowę elektrowni wiatrowych “offshore” w Polsce. Morska energetyka wiatrowa jest postrzegana jako szansa na rozwój polskiej gospodarki, narzędzie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz stworzenie nawet 60 tysięcy nowych miejsc pracy.

Program budowy farm na Bałtyku jest wart ponad 130 mld złotych, a pierwsze wiatraki zaczną produkować prąd najwcześniej w 2024 roku. Jako że Polska musi dążyć do jak najszybszej neutralności klimatycznej, energetyka wiatrowa jest jednym z kroków w stronę zielonej zmiany. Osiągnięcia tego celu wymaga od nas Unia Europejska do roku 2050.

Aby osiągnąć ten cel, udział odnawialnych źródeł energii w Polski musi się bardzo mocno zwiększyć, bo aż o około 90%. Udział węgla musi zmniejszyć się o aż 95%. Osiągnięcie tego celu uda się jedynie wtedy, kiedy energia wiatrowa stanie się dużo bardziej popularna. Do 2050 roku powinna być odpowiedzialna za 75% całkowitej produkcji energii.

Nell Ryan, 6 lipca 2020