inflacja

O inflacji słyszeliście pewnie już wiele razy. Chcielibyśmy dokładnie omówić to zagadnienie, jako że jest ono bardzo istotne kiedy mówimy o makroekonomii.

Inflacją nazywamy proces ciągłego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Skutkuje on tym, że za tyle samo pieniądza możemy kupić mniej dóbr i usług, co oznacza, że siła nabywcza pieniądza spada.

Ze względu na to dlaczego i w jaki sposób powstaje inflacja, możemy wyróżnić jej dwa rodzaje:

  1. Inflacja popytowa – zjawisko to zachodzi w gospodarce kiedy ilość pieniądza na rynku przybywa w szybszym tempie niż ilość towarów. Dzieje się tak gdy bank centralny stosuje ekspansywną politykę monetarną lub dodrukowuje „puste pieniądze”, chcąc pokryć deficyt w budżecie.
  2. Inflacja kosztowa – powodem jej powstawania są rosnące koszty produkcji wytwarzanych dóbr. Koszty produkcji mogą rosnąć w związku ze wzrostem cen surowców, z których powstaje dobro. Jeżeli ceny metalu pójdą w górę to naturalnie producenci samochodów podniosą ceny aut. Inflacja kosztowa może być też wywołana ze względu na rosnące koszty pracy. Jeśli koszty zatrudnienia pracowników rosną szybciej niż wartość produkowanych dóbr, zyski firmy maleją. By zyski pozostały na tym samym poziomie, na którym były wcześniej, firma zmuszona jest podnieść ceny oferowanych dóbr.

Po przeczytaniu tekstu można pokusić się o stwierdzenie, że inflacja jest zawsze zjawiskiem negatywnym. Nie jest to jednak prawda. Niska inflacja (1.5% – 3.5%) sprzyja wzrostowi gospodarczemu i działa stymulująco na gospodarkę. O utrzymanie inflacji na niskim poziomie dba bank centralny. To on ustala tzw. cel inflacyjny, czyli poziom inflacji, o który powinniśmy się starać. Od 2004 roku cel inflacyjny wynosi 2.5% z możliwością odchylenia o 1% w każdą stronę. Warto podkreślić, że inflacja jest zjawiskiem nieuniknionym, bowiem nie da się dokładnie dostosować ilości przybywającego pieniądza do wzrostu liczby dóbr i usług.

Wyróżnia się kilka „stopni” inflacji:

  1. Deflacja – ujemna inflacja (zjawisko przeciwne)
  2. Inflacja pełzająca – 0-5% w skali roku
  3. Inflacja krocząca – 5-10% w skali roku
  4. Inflacja galopująca – do 100% w skali roku
  5. Hiperinflacja – powyżej 100% w skali roku

Jesteście ciekawi gdzie na świecie była największa inflacja? Zajrzyjcie do artykułu!