ff55

Potęgujące się problemy związane ze zmianami klimatycznymi zauważalne są gołym okiem, a konsekwencje globalnego ocieplenia, z jakimi przychodzi nam się obecnie mierzyć, powinny dawać do myślenia. 14 lipca Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii – „Fit for 55”. Zmiany mają pomóc w realizacji unijnych założeń o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku oraz uzyskaniu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Co obejmuje pakiet? Oto najważniejsze obszary zmian:

1️⃣Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Założeniem systemu jest nakładanie ceny na emisję dwutlenku węgla oraz systematyczne obniżanie limitu emisji. W planach jest zwiększenie rocznej stopy redukcji oraz rozszerzenie ETS na transport morski. Dodatkowo dla transportu drogowego oraz budownictwa ma zostać utworzony oddzielny system.

2️⃣Wspólny wysiłek redukcyjny. Starania na rzecz redukcji gazów cieplarnianych zostały podzielone pomiędzy państwa członkowskie UE, a odbyło się to na podstawie bogactwa kraju mierzonego przez wartość PKB. Kraje najbogatsze miały zredukować emisje o 40%, a najbiedniejsze utrzymać poziom z 2005 roku. W sumie dałoby to redukcję na poziomie 30% do 2030 roku, co nie pokrywa się z celem. Fit for 55 zakłada przypisanie każdemu krajowi zwiększonych celów, aby redukcja emisji o 55% do 2030 roku była możliwa.

3️⃣Opłata od importu emisji. Nowy mechanizm zakłada wprowadzenie ceny emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do importowanych produktów. Jego celem jest próba doprowadzenia do globalnego spadku emisji dzięki zmniejszeniu opłacalności przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji poza Europę.

4️⃣Strategia leśna. Fit for 55 ma wspomóc leśników oraz biogospodarkę opartą na leśnictwie. Dodatkowo w planach jest posadzenie 3 miliardów drzew w całej Europie, co w znacznym stopniu zwiększy usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery.

5️⃣Dyrektywa o OZE. Dzięki Fit for 55 udział OZE w unijnej produkcji energii zostanie zwiększony do 40% (zmiana z 32%). Do takiego wyniku mają przyczynić się wspólnie wszystkie kraje członkowskie.

6️⃣Transport drogowy. W tym sektorze mamy do czynienia ze stałym rosnącym problemem emisji CO2. Pakiet zakłada przyspieszenie przejścia na mobilność bezemisyjną. Od 2035 roku wszystkie nowe zarejestrowane samochody mają mieć zerową emisję.

Simon Fongang, 20.08.2021