ekonomia

Ekonomia – główny temat naszego projektu. Wiele osób o niej mówi, ale niekoniecznie jest w stanie opisać czym jest. A jest ona nauką kluczową, bo mamy z nią do czynienia codziennie!

Ekonomia jest nauką społeczną – polega na badaniu ludzi w społeczeństwie i ich interakcji. Jest to nauka o tym jak ludzie gospodarują zasoby, aby zaspokoić swoje potrzeby. Mówiąc szerzej, analizuje ona produkcję, dystrybucję i konsumpcję towarów i usług.

Ekonomia jest studium systemów racjonowania – bada w jaki sposób alokowane są ograniczone zasoby, aby zaspokoić nieskończone potrzeby klientów. Istnieją trzy podstawowe pytania dotyczące ekonomii – co produkować? Jak produkować? Dla kogo produkować?

Można zatem powiedzieć, że ekonomia jest niezmiernie ważna. Każdy z nas ma z nią styczność każdego dnia – kupujemy jedzenie, prowadzimy firmę, negocjujemy ceny – to wszystko wlicza się do ekonomii.

Nasza nauka społeczna jest bardzo obszerna. Dzieli się ją więc na kilka mniejszych działów:

  1. Mikroekonomia – dział ekonomii, zajmujący się badaniem podmiotów gospodarczych i ich zachowań oraz interakcji. Mikroekonomia patrzy na indywidualnych konsumentów i sposób, w jaki podejmują oni decyzje dotyczące produkcji dóbr i wydatków. Ekonomiści zajmujący się tą dziedziną „biorą lupę” i obserwują zjawiska nam bliskie.
  2. Makroekonomia – dziedzina ekonomii, która przyjmuje szersze spojrzenie i zajmuje się mierzeniem całej aktywności gospodarczej w gospodarce, inflacją, bezrobociem, rozkładem dochodów w całej gospodarce itd. Ekonomiści zajmujący się tą dziedziną badają zjawiska, na które pojedynczy podmiot nie ma wpływu.
  3. Ekonomia pozytywna – odgałęzienie ekonomii zajmujące się kwestiami, które można udowodnić, że są poprawne lub nie. Przykładem może być twierdzenie: W oparciu o wcześniejsze dane, duże obniżki podatków pomogłyby wielu osobom, ale ograniczenia budżetu państwa uniemożliwiają wykonanie tego działania. Ekonomia pozytywna jest oparta na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości.
  4. Ekonomia normatywna – dział ekonomii, który zajmuje się kwestiami otwartymi na osobiste opinie i przekonania. Przykładowe twierdzenie: Powinniśmy obniżyć podatki o połowę, aby zwiększyć poziom dochodu do dyspozycji. Ekonomia normatywna jest oparta na subiektywnej wiedzy o rzeczywistości.