Deprecjacja

➡️📉Deprecjacja to sytuacja, w której zauważalny jest spadek wartości dóbr. Termin w szczególności odnosi się do wartości waluty – deprecjacja prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza.💵 Co to oznacza?


1️⃣Na skutek deprecjacji za jednego dolara zapłacimy więcej PLN niż wcześniej.
2️⃣Ponadto, skutkuje ona wzrostem presji inflacyjnej (prawdopodobieństwa wystąpienia inflacji)
3️⃣i wyższymi długami międzynarodowymi
Ale nie ma tego złego – są też pozytywne skutki tego zjawiska; większa konkurencyjność cen towarów eksportowanych 🛫 i lepsze warunki (finansowe) pracy względem pracy za granicą.💪

➡️📈Aprecjacja jest zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji – określa ogólny wzrost wartości towaru, jednak najczęściej odnosi się do walut.💵 Zjawisko to zachodzi gdy wartość waluty (w systemie płynnych kursów walutowych, czyli tam gdzie o cenie decydują siły rynkowe) rośnie w stosunku do wartości walut zagranicznych. Jest ona często konsekwencją deflacji.
Pozytywne skutki aprecjacji to m.in.
🟢Zmniejszenie presji inflacyjnej, spowodowane spadkiem cen dóbr importowanych 🚢
🟢Wzrost siły nabywczej waluty krajowej.
Najbardziej oczywistym, negatywnym skutkiem aprecjacji jest wzrost kosztów pracy 👨🏼‍💻 względem kosztów pracy za granicą.

➡️Czy da się zatem rozstrzygnąć, które zjawisko jest lepsze?🤔 Obydwa mają w końcu swoje plusy i minusy.

➡️🦠Może zastanawialiście się jaki wpływ na polską złotówkę ma obecna światowa sytuacja?🌎 Od dłuższego czasu zauważalny jest trend deprecjacji złotego względem Euro – jeszcze na początku roku wymieniając waluty płaciliśmy około 7% mniej!😮 Podobnie wygląda to z dolarem, choć względem tej waluty ostatnimi czasy Złoty staje się coraz silniejszy.💪 Amerykański rynek przeżywa kryzys w związku z pandemią koronawirusa.