dumping

➡️💵Sprzedaż produktów po cenach niższych niż koszty wytworzenia?🤔Tak, tak, to właśnie jest dumping cenowy. Polega on dokładnie na sprzedaży produktów eksportowanych poniżej 📉 kosztów wytworzenia lub po cenach niższych od wartości podobnych, a nawet takich samych produktów z rynku krajowego.

3️⃣Można wyróżnić 3 podstawowe rodzaje dumpingu:


▶Dumping stały – ciągła sprzedaż produktów za granicą po cenach niższych niż krajowe. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy popyt na rynku krajowym znacząco spada 📉 w stosunku do tego na rynku zagranicznym. Producent zaczyna sprzedawać towar po wysokiej cenie na rynku krajowym zaś obniża ją na rynku zagranicznym ze względu na rosnący 📈 popyt.
▶Dumping sporadyczny – stosowany jest najczęściej w momencie nieprzewidzianych 😧 nadwyżek towaru. Sprzedawca chcąc uniknąć strat na przykład z magazynowaniem towaru, sprzedaje go za granicę po niższych cenach.👍
▶Dumping drapieżny lub łupieżczy – jest on skutecznym narzędziem 🔧 do zwalczania zagranicznej konkurencji, ale jednocześnie uznawanym za praktykę nieuczciwą.😤 Polega na wprowadzeniu niższych cen, przez co inne przedsiębiorstwa, mające mniejsze zasoby, nie są w stanie poradzić sobie z taką sytuacją. W konsekwencji są eliminowane z rynku.❌ Gdy firma prowadząca taką politykę staję się monopolistą natychmiast podnosi ceny i cieszy się swoimi (nieuczciwie zdobytymi) zyskami.👎 Ze względu na kontrowersyjność tej praktyki nakładane są cła antydumpingowe lub ograniczenia ilościowe importowanych towarów.

➡️🤓Istnieją również mniej znane formy dumpingu takie jak:
🟢Dumping socjalny – polega na wykorzystaniu niższych kosztów produkcji w kraju eksportującym. Wynikają one najczęściej z niskiej płacy lub dłuższego dnia roboczego
🟢Dumping walutowy – obniżka cen towarów eksportowych spowodowana obniżeniem się kursu waluty kraju eksportującego
🟢Dumping kredytowy – przedsiębiorstwa importujące towary otrzymują kredyty na dogodnych warunkach.

➡️🇵🇱Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r., dumping jest w Polsce uznawany za czyn niesprawiedliwy i karalny.🚫