dług publiczny

➡️😨”Prawie bilion złotych wciąż rosnącego długu publicznego dla większości z nas jest kwotą abstrakcyjną. Musimy jednak mieć świadomość, że to co dzieje się z długiem publicznym ma silny wpływ na naszą gospodarkę, a przez to także na nasz poziom życia.”

➡️💵Na początek, krótko o tym, czym właściwie jest dług publiczny (jawny). Są to zobowiązania państwa wobec posiadaczy obligacji oraz banków i międzynarodowych instytucjach finansowych, w których państwo zaciągnęło kredyty.💳 Niektórzy określają go też jako skumulowane deficyty budżetowe z ubiegłych lat, co jest prawdą, ale nie do końca – należy pamiętać, że finanse publiczne poza budżetem rządu obejmują także m.in. budżety samorządów oraz różnego rodzaju funduszy pozabudżetowych.😉

➡️📉Po kryzysie finansowym w 2008r. instytucje takie jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy uznały, że do wzrostu długu publicznego przyczynia się m.in. tzw. rozrzutność państwa. Zarządzono wtedy politykę „zaciskania pasa”, która miała na celu redukcję deficytów budżetowych ⬇ oraz utrzymanie kontroli nad długiem publicznym. Podkreślono, że dług publiczny hamuje 🛑 wzrost gospodarczy, bo wraz z jego wzrostem trzeba wydawać coraz więcej pieniędzy na jego obsługę.

➡️📈Austerity zdyscyplinowało budżety. Ograniczenie państwowych wydatków odbiło się na wzroście gospodarczym, a koszt cięć ponieśli zwykli obywatele.🧑‍🤝‍🧑 Niedawno organizacja Human Right Watch zaalarmowała, że w Wielkiej Brytanii 🇬🇧 rośnie liczba niedożywionych dzieci, a na prawie całym kontynencie dramatycznie kurczy się sektor usług publicznych: służba zdrowia,👩‍⚕️ edukacja,👨‍🏫 transport,🚌 pomoc społeczna itp.

➡️🙅Państwa, redukując wydatki, nie zmniejszyły podatków, które obciążają relatywnie mniej zamożne warstwy społeczne. To zaś wymusiło na gospodarstwach domowych zadłużanie się i to bynajmniej nie na „rozrzutną” konsumpcję, lecz na podstawowe potrzeby.🍞 W ten sposób, zmniejszono dług publiczny i przyczyniono się do wzrostu długu prywatnego. Państwa przerzuciły swoje wydatki na ludzi. Na tym, w dużym skrócie, polega konwersja długu publicznego na dług prywatny.🤓

➡️🤔Jak sądzicie – czy ukrywanie długu publicznego jest słuszne? Wysoki poziom długu wskazuje na naszą niezdolność do spłacania zobowiązań – jesteśmy zatem mniej wiarygodni.😥 Są jednak państwa, które radzą sobie w światowej gospodarce z ogromnym długiem – Japonia.🇯🇵 A może sądzicie, że Polska przekroczyła już Konstytucyjny próg długu, ale to ukrywa?