cykl koniunkturalny

Cyklem koniunkturalnym nazywa się wahania w koniunkturze gospodarczej w czasie, przy utrzymaniu długofalowej tendencji wzrostowej. Koniunktura to całokształt wskaźników życia gospodarczego w kraju, takich jak PKB, bezrobocie, zmiany cen czy wielkość importu i eksportu.

W ramach cyklu koniunkturalnego wyróżnia się zazwyczaj cztery fazy:

Faza kryzysu – wtedy popyt gwałtownie hamuje i mamy do czynienia z nadwyżką podaży; maleje produkcja, ceny akcji gwałtownie spadają, rośnie bezrobocie. Inflacja pozostaje na niskim poziomie.

Faza depresji – wtedy podane wcześniej czynniki pozostają na niskim poziomie i się już nie pogarszają.

Faza ożywienia – wiąże się ona ze spadkiem bezrobocia i powolnym wzrostem popytu, płac czy też produkcji. Jest to czas, w którym po depresji gospodarka zaczyna odżywać i się regenerować.

Faza rozkwitu – wtedy wskaźniki osiągają swoje maksima, bezrobocie jest małe, a gospodarka rozwija się w szybkim tempie.

cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny nie wiąże się jedynie z wskaźnikami rozwoju, ale też dosyć mocno z emocjami. W fazie kryzysu bądź depresji dominuje silny pesymizm, inwestorzy są bardzo ostrożni ze swoimi pieniędzmi. W fazie ożywienia nastroje zmieniają się na bardziej pozytywne, popyt się zwiększa. W fazie rozkwitu nastroje są często zbyt optymistyczne. Firmy i gracze giełdowi mogą decydować się na nietrafione inwestycje, pod wpływem emocji.

Wielu osobom może się teraz nasuwać pytanie – czy cykl koniunkturalny ma wyznaczoną długość? Ile trwa? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Znamy różne cykle koniunkturalne, których wielkość zmienia się. Zasadniczo, wyróżnia się cztery:

Cykl Kichina – 3-5 lat

Cykl Juglara – 7-11 lat

Cykl Kuznetsa – 15-25 lat

Cykl Kondratiewa – 45-60 lat