csr

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – najprościej mówiąc jest to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Chodzi tutaj o prowadzenie biznesu uwzględniając przy tym ludzi oraz przyrodę. Nie wystarczy spełnić wymogów prawnych i formalnych, ale bardzo ważne jest, aby zwiększać inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz relacje z interesariuszami, które mogą przełożyć się na efektywność danej działalności oraz jej innowacyjność. Dlatego też, wydatki te traktuje się jako inwestycje, a nie jako koszt.

Zatem jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie takiej polityki?
🟢Wzrost zainteresowania inwestorów – firma, która odpowiedzialnie buduje swój wizerunek oraz ma dobre relacje z otoczeniem z pewnością łatwiej znajdzie korzystnego kredytodawcę niż firma bez zaufania społecznego.
🟢Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy – budując zaufanie pozwalamy klientom przywiązać się do danej firmy. Rosnąca grupa konsumentów wpływa bardzo korzystnie na ogólną reputację firmy.
🟢Poprawa relacji ze społeczeństwem oraz władzami lokalnymi – sprawne funkcjonowanie firmy można uzyskać poprzez udział w życiu społeczności lokalnej lub podejmując różnego rodzaju inwestycje społeczne. W ten sposób rośnie również zaufanie władz samorządowych.
🟢Wzrost konkurencyjności – prowadzenie odpowiedzialnej polityki firmy jest niewątpliwie ogromnym atutem, który daje przewagę na rynku międzynarodowym.
🟢Kształtowanie pozytywnego wizerunku wśród pracowników, a co za tym idzie utrzymywanie najlepszych pracowników w firmie. Firma, która oferuje korzystne programy społeczne dla pracowników i dogodne warunki pracy znacząco zyskuje w ich oczach. Zadowoleni pracownicy skutkują polepszeniem się wizerunku firmy oraz wzrostem jej atrakcyjności na rynku pracy. Pozwala to przyciągnąć i zatrzymać tych najlepszych pracowników.

Znamy już korzyści, ale w jaki sposób je osiągnąć? Oto kilka sposobów:
🔵Kampanie społeczne
🔵Marketing zaangażowany społecznie
🔵Programy etyczne dla pracowników
🔵Raportowanie społeczne
🔵Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
🔵Wolontariat pracowniczy

A Wy, co byście dodali do takich działań?

Simon Fongang, 7 czerwca 2020