chiny neutralnosc

Energetyka ze źródeł odnawialnych charakteryzuje się wysokim kosztem wyprodukowania energii. Stosunek zainwestowanych środków w daną instalację fotowoltaiczną do wartości energii wyprodukowanej jest ujemny. Inwestycja taka potrafi się spłacić dopiero po 4-5 latach. Na kwestię opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną wpływa wiele czynników. Są to między innymi lokalizacja, rozmiar inwestycji, a także pogoda i warunki atmosferyczne, od których to jesteśmy bezwzględnie uzależnieni.

W związku z narastającą obawą przed dalszym rozwojem ocieplenia klimatu państwa świata zaczynają inwestować coraz to większy kapitał i stale podwyższają procentowy udział energii słonecznej w ogólnej strukturze energetycznej danego państwa. Nie inaczej jest z Chinami.

Dwa tygodnie temu Chiny otworzyły drugą, co do potencjału energetycznego, największą farmę fotowoltaiczną na świecie. Elektrownia pozostaje nieco w tyle pod względem wydajności w generowaniu mocy jedynie za indyjskim parkiem solarnym Bhadla. Generuje ona moc na poziomie 2.2 gigawatów. Oznacza to, że jej moc jest podobna do całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice w naszym kraju!

Otwarcie elektrowni stanowi część planu polegającego na całkowitym przejściu na energię odnawialną przez Państwo Środka. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping, zadeklarował neutralność klimatyczną Chin do roku 2060.

Na ten moment liderem w kwestii procentowego wkładu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych są Niemcy. Ich strategia energetyczna powiodła się i mogą się szczycić około 30% wkładem zielonej energii w ogólną strukturę energetyczną ich kraju.

Przejście na energię odnawialną jest ważne, ponieważ energia ta nigdy się nie wyczerpie i jest naturalnym źródłem energii. W celu utrzymania i rozwoju źródeł energii słonecznej będzie potrzebne również większe zapotrzebowanie na większą siłę roboczą. Fakt ten doprowadzi do powstania większej liczby miejsc pracy, a tym samym ożywi gospodarkę krajów wykorzystujących energię słoneczną. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej uwalnianie gazów cieplarnianych zostanie zredukowane, a nawet zatrzymane, a pojazdy zasilane energią słoneczną pomogą w ograniczeniu uwalniania toksycznych gazów do atmosfery ziemskiej.

Filip Lewandowski, 19 października 2020