Budżet państwa

Budżet państwa to plan finansowy, który zawiera planowane dochody i wydatki państwa. Zgodnie z art. 219 Konstytucji jest on uchwalany przez Sejm na rok budżetowy (w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym) w formie ustawy budżetowej. Formułowany jest on zazwyczaj na rok naprzód.

Na rok 2020 sejm przyjął ustawę budżetową bez deficytu (nadwyżki wydatków nad dochody). Zgodnie z planem obydwie kategorie miały być równe 435,3 miliarda złotych. Dzisiaj wiemy natomiast, że w 2020 pojawi się deficyt i to nie mały. Skutki korona wirusa są katastrofalne.

Co zauważymy po stronie dochodów w budżecie państwa? Naturalnie największą kategorią są wpływy podatkowe (około 87%). Składają się na nią podatek VAT (197 mld), akcyza (75 mld), PIT (67 mld) i CIT (42 mld).

Z kolei po stronie wydatków zapisujemy: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (79 mld), dział „Rodzina” (57 mld), obronę narodową (41 mld) i wiele więcej mniejszych kategorii. Niektóre kategorie wydatków mają ustalony minimalny próg, na przykład wydatki na ochronę zdrowia nie mogą być mniejsze niż 6% PKB.

Budżet 2020