BDP

Podstawowy dochód dla wszystkich obywateli bez względu na wykonywaną pracę czy wysokość dochodów? Tak, to jest właśnie koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Jej korzenie sięgają końcówki XVIII wieku, gdzie traktowana była głównie jako rozważania filozoficzne. Współcześnie, idea ta promowana jest od lat 80. przez Basic Income Earth Network i zaczęła stanowić realny element dyskusji o potencjalnych rozwiązaniach dla kryzysu gospodarczego oraz bezrobocia technologicznego. Zanim jednak o tym, czy rozwiązanie to zostało gdzieś zastosowane, skupmy się na tym, czym dokładniej jest owa koncepcja.

Bezwarunkowy dochód podstawowy (ang. universal basic income) to forma transferu finansowego od państwa do obywateli. Miałby on pozwalać na zaspokojenie minimum potrzebnego do życia i funkcjonowania w społeczeństwie lub tylko część środków do życia. Opiera się on na 3 zasadach
1️⃣Powszechność – otrzymuje go każdy,
2️⃣Bezwarunkowość – nie ma konkretnych warunków związanych z przyznawaniem go,
3️⃣Przypisany jest na jednostkę, a nie np. rodzinę.

Sama koncepcja wzięła się z obawy o miejsca pracy ze względu na rozwijającą się automatyzację pracy oraz coraz to większego zastosowania sztucznej technologii. Stąd też pomysł na wspieranie obywateli.

Testy na skalę lokalną prowadzone były w Kanadzie, Namibii, Finlandii oraz Ugandzie, ale dotychczas, bezwarunkowy dochód podstawowy nie został wprowadzony powszechnie w żadnym kraju.