bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących możliwość zapewnienia każdemu z państw bezpieczeństwa oraz możliwości trwałego i niezakłóconego rozwoju. W świetle drugiej dekady XXI wieku bezpieczeństwo w sektorze energetycznym nabiera dodatkowej wagi, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na energię, surowce energetyczne i paliwa. Zdaniem ekspertów energia elektryczna stała się czymś więcej niż tylko czynnikiem napędzającym gospodarkę. Energia stała się jednym z głównych tematów politycznej refleksji strategicznej, a w tym kontekście bezpieczeństwo energetyczne staje się synonimem bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa ekonomicznego.

Bezpieczeństwo energetyczne państwa determinowane jest przez wiele różnorodnych czynników. Przedmiotowe uwarunkowania nie tylko w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznego, ale także na charakter polityki energetycznej państwa.

Pojęcie to także definiuje stan gospodarki, w którym zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób techniczny i ekonomiczny, są zaspokojone. Stan ten zapewnia dywersyfikacja źródeł energii, a mianowicie coraz to większa ilość sposobów pozyskiwania energii. Tyczy się to dostaw importowanych paliw oraz zwiększanie udziału energii OZE (źródeł odnawialnych) i zdolności wydobywczej ze złóż krajowych: ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla.

Płynność dystrybucji energii pozwala na nieprzerwaną pracę systemu energetycznego kraju w sytuacji przerwanie dostaw z jednego źródła. Takie warunki zapewniają współczesnej gospodarce niezbędny spokój, który umożliwia jej zrównoważony rozwój.

W przypadku Polski bezpieczeństwo energetyczne jest znacząco uwarunkowane krajową specyfiką sektora energetycznego oraz wynikiem regulacji Unii Europejskiej, narzuconych przez przyjęcie pakietu klimatyczno-energetycznego. W aspekcie globalnym struktura bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju podąża za stylem zachodnim, lecz należy pamiętać, że różnorodność energetyczna Polski opiera się na źródłach energetycznych z różnych krajów (Rosja, Katar).

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna z pewnością może zaburzyć bezpieczeństwo energetyczne, a w następstwie spowolnić rozwój gospodarczy naszego kraju. 

Filip Lewandowski, 24 sierpnia 2020