Austerity

➡️💳Austerity, znane także jako polityka zaciskania pasa, to działania prowadzone przez rząd danego kraju w celu zmniejszanie deficytu budżetowego. Obecnie na naszych oczach kreuje się wielki kryzys gospodarczy. Czy sami przeżyjemy austerity?🤔

➡️📈Austerity jest działaniem państwa w związku z narastającym długiem publicznym. Rząd decyduje się na zaciskanie pasa wtedy, gdy widzi, że ryzyko niewykonania zobowiązania lub niezdolności do obsługi wymaganych płatności z tytułu zobowiązań stają się realną możliwością.😬

➡️⌛️Bardzo ważne jest również, aby nie zwlekać za długo z decyzją gdyż cała sytuacja łatwo może wymknąć się spod kontroli. Kiedy osoba fizyczna, firma czy tak jak w tym przypadku kraj pogrąża się w długach 📉 oznacza to oczywiście mniejsze zaufanie ze strony pożyczkodawcy oraz inwestorów. Z czym to się wiąże? Wyższe oprocentowanie przyszłych pożyczek 🔺 oraz trudności w pozyskaniu kapitału.

➡️Można wyróżnić 3 podstawowe typy działań:
1️⃣Generowanie dochodów poprzez podnoszenie podatków w celu finansowania wydatków
2️⃣Podnoszenie podatków, ale jednocześnie ograniczając mniej istotne funkcje rządowe
3️⃣Obniżanie podatków oraz wydatków rządowych

➡️⚔️Polityka ta jest kontrowersyjna i nie wszyscy wierzą w jej skuteczność. Zwolennicy uważają, że zbyt duże deficyty mogą kompletnie zniszczyć gospodarkę 🔥 i ograniczyć tym samym dochody podatkowe. Przeciwnicy zaś twierdzą, że jedynym dobrym sposobem są programy rządowe, dzięki którym miałoby zmniejszyć się bezrobocie,👷 a w konsekwencji zwiększyć się liczba płatników podatku dochodowego. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Lepiej wierzyć w krótkoterminowy napęd gospodarki czy uzdrawiać ją na długą metę?🤔