SWOT

➡️Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej.🔬 Dzięki niej zauważymy, w bardzo klarowny sposób, aspekty projektu podzielone na cztery grupy:
👉Strengths – mocne strony (czynniki wewnętrzne wspierające)💪,
👉Weaknesses – słabe strony (czynniki wewnętrzne utrudniające)😥,
👉Opportunities – szanse (czynniki zewnętrzne wspierające)✌️,
👉Threats – zagrożenia (czynniki zewnętrzne utrudniające).👿

➡️Jak widać nazwa SWOT nie bierze się z niczego – jest ona akronimem czterech stron przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć,⚠️ że pierwsze dwa (S i W) opisują TYLKO czynniki wewnętrzne, a dwa ostatnie (O i T) TYLKO czynniki zewnętrzne. Oznacza to, że do Weaknesses nie wpiszemy negatywnej zmiany prawnej w państwie, choć jest ona słabością projektu.⚠️

➡️Metoda wymyślona została przez amerykańskiego specjalistę od zarządzania organizacjami – Alberta S. Humphreya. Początkowo miała lekko inną formę i nazywała się SOFT.