Porter

➡️5 sił Portera to analiza strukturalna sektora, za pomocą której ocenia się atrakcyjność sektora.🔥 Wykorzystywana jest ona w procesie formułowania strategii organizacji, czyli drogi osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Zgodnie z jej założeniami atrakcyjność sektora wynika z różnego kształtowania się pięciu sił konkurencyjnych. Siły te występują w KAŻDYM sektorze. No dobra, ale jakie to siły?💪
⚫Rywalizacja w sektorze między istniejącymi konkurentami,
⚫Groźba/możliwość wejścia nowych konkurentów,
⚫Siła przetargowa nabywców,
⚫Siła przetargowa dostawców,
⚫Zagrożenie ze strony substytutów.

➡️Zgodnie z koncepcją istnieje zależność pomiędzy natężeniem sił konkurencyjnych w sektorze, a jego dochodowością.💵 Im mniejsze natężenie sił konkurencyjnych, tym większy potencjał rentowności, a im większe natężenie – tym mniejszy potencjał. Może znacie jakiś sektor, w którym jest mała konkurencja, są posłuszni dostawcy i nie ma substytutów do oferowanych dóbr?🤔 Utopia.

➡️Metodę opracował Michael E. Porter – amerykański ekspert w strategii organizacji i konkurencji. Co ciekawe, zaczynał on jako inżynier (aerospace).🛰️